Vergoeding/verwijzing – Praktijk voor Fysiotherapie Slotervaart – Amsterdam

Adresgegevens

Pieter Calandlaan 101
1065KK Amsterdam

Tel: 020 - 617 81 67
E-mail: info@fysioslotervaart.nl

Openingstijden

Maandag: 8.00 - 18.00
Dinsdag: 8.00 - 21.00
Woensdag: 8.00 - 18.00
Donderdag: 8.00 - 21.00
Vrijdag: 8.00 - 18.00

Vergoeding/verwijzing

Vergoeding

  • Fysiotherapie wordt alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie is opgenomen. Hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw verzekeringspakket.
  • Een aantal klachten worden (na de 20e behandeling) vergoed vanuit uw basis verzekering. Deze klachten moeten voorkomen op de zogenaamde “landelijke lijst chronische aandoeningen”. http://zorgvergoeding.com/page.php?61 . De eerste 20 behandelingen worden daarbij vergoed uit uw aanvullende verzekering. De behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplichte eigen risico.
  • Als u klachten heeft van urine incontinentie, en een verwijzing van een arts, worden de eerste 9 behandelingen (eenmalig) vergoed uit uw basisverzekering. Deze behandelingen gaan wel ten laste van uw eigen risico.
  • We verzoeken u vóór de eerste afspraak na te kijken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Als u geen vergoeding voor fysiotherapie heeft moet u de behandeling zelf betalen (contact/pin bij elke behandeling).
  • Met alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. We declareren dan rechtstreeks bij de verzekeraar. Uw behandelingen worden vergoed tot het maximum aantal behandelingen (of bedrag) dat in uw polis staat.

Met of zonder verwijzing

  • Geen verwijzing: De fysiotherapeut start dan bij de eerste afspraak met een screening, een vraaggesprek om te beoordelen of fysiotherapie voor uw klacht de juiste behandeling is. Daarna volgt, indien fysiotherapie een goede behandeloptie is, het onderzoek en wordt een behandelplan opgesteld. Zo nodig wordt doorverwezen naar een collega met een andere specialisatie.
  • De huisarts krijgt, na uw toestemming, een kort verslag van de screening.
  • Verwijzing: Bij de eerste afspraak vindt een vraaggesprek plaats om uw klachten te inventariseren, daarna volgt een lichamelijk onderzoek en wordt met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn. Deze uitgebreide intake duurt ongeveer 30 minuten en is nodig om een goed behandelplan te kunnen opstellen.

1e Behandeling:

Aansluitend op het onderzoek kan de fysiotherapeut starten met de behandeling. Hiervoor is dan extra tijd ingepland. Als onderzoek en 1e behandeling achter elkaar plaatsvinden worden daar, zoals afgesproken met de zorgverzekeraars, 2 behandelingen voor gerekend.

Een vervolgbehandeling duurt maximaal 30  minuten, dat is inclusief voortgang therapie bespreken en opschrijftijd in het dossier.