Vergoeding fysiotherapie voor volwassenen

Fysiotherapie wordt alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie is opgenomen. Hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw verzekeringspakket.

We verzoeken u vóór de eerste afspraak na te kijken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Als u geen vergoeding voor fysiotherapie heeft moet u de behandeling zelf betalen (contact/pin bij elke behandeling). Bekijk hier onze tarieven

LET OP: Vanaf 01-01-2024 hebben wij GEEN contract meer met Zorg&Zekerheid en Salland. Met alle andere zorgverzekeraars wel.

We declareren de behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar. Uw behandelingen worden vergoed tot het maximum aantal behandelingen (of bedrag) dat in uw polis staat. Mocht u bij Zorg&Zekerheid of Salland verzekerd zijn, dan kunt u uiteraard nog steeds bij ons terecht, maar u moet de behandelingen zelf betalen en daarna zelf bij uw zorgverzekering indienen. Meestal krijgt u dan een deel van het betaalde bedrag alsnog vergoed. (Vraag wel even van tevoren bij Zorg&Zekerheid of Salland na, hoeveel u precies vergoed krijgt!)

Vergoeding fysiotherapie uit de basisverzekering:

Een aantal klachten worden (vanaf de 21e behandeling) vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze klachten moeten voorkomen op de zogenaamde “landelijke lijst chronische aandoeningen”. De eerste 20 behandelingen worden daarbij vergoed uit uw aanvullende verzekering. De behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplichte eigen risico.

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u eenmalig de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Oefentherapie

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.

Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u eenmalig de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.

Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

De behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplichte eigen risico. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering is een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Kinderfysiotherapie

Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen (2x 9) per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Meer behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed. In het geval van een chronische aandoening vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Met of zonder verwijzing

  • Geen verwijzing: De fysiotherapeut start dan bij de eerste afspraak met een screening, een vraaggesprek om te beoordelen of fysiotherapie voor uw klacht de juiste behandeling is. Daarna volgt, indien fysiotherapie een goede behandeloptie is, het onderzoek en wordt een behandelplan opgesteld. Zo nodig wordt doorverwezen naar een collega met een andere specialisatie.
  • De huisarts krijgt, na uw toestemming, een kort verslag van de screening.
  • Verwijzing: Bij de eerste afspraak vindt een vraaggesprek plaats om uw klachten te inventariseren, daarna volgt een lichamelijk onderzoek en wordt met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn. Deze uitgebreide intake duurt ongeveer 30 minuten en is nodig om een goed behandelplan te kunnen opstellen.

1e afspraak

Aansluitend op het onderzoek start de fysiotherapeut met de behandeling. Hiervoor is dan extra tijd ingepland. Als onderzoek en 1e behandeling achter elkaar plaatsvinden worden daar, zoals afgesproken met de zorgverzekeraars, 2 behandelingen voor gerekend.

Een vervolgbehandeling duurt 25 – 30 minuten, dat is inclusief voortgang therapie bespreken en opschrijftijd in het dossier.