Tarieven 2024

Per 1 januari 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars behalve Zorg&Zekerheid, Caresq en Salland contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet, of bij Zorg&Zekerheid, Caresq of Salland voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Fysiotherapie€  95,00
1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Specialisatie€105,00
Alleen Intake en onderzoek (met/ zonder verwijzing)€ 53,00
Behandeling Fysiotherapie€ 42,00
Behandeling Bekkenfysiotherapie€ 52,00
Behandeling Kinderfysiotherapie€ 52,00
Behandeling Manuele therapie€ 52,00
Toeslag aan huisbehandeling€ 18,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€ 42,00
€ 52,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 65,00
Lange zitting voor complexe zorgvraag€ 52,00
Fysiotherapeutisch rapport€ 45,00
Gecompliceerde tijdrovende rapporten€ 65,00
Instructie ouders van patiënt€ 52,00
Telefonische zitting (behandeltarief algemeen)€ 42,00
Telefonische zitting (behandeltarief specialisatie)€ 52,00
Rol Medical tape€ 18,00
Dynaband per meter€   6,00
Fitnesskaart (10x)€ 50,00