Tarieven 2024

Per 1 januari 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars behalve Zorg&Zekerheid, Caresq en Salland contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet, of bij Zorg&Zekerheid, Caresq of Salland voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Fysiotherapie €  95,00
1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Specialisatie €105,00
Alleen Intake en onderzoek (met/ zonder verwijzing) € 53,00
Behandeling Fysiotherapie € 42,00
Behandeling Bekkenfysiotherapie € 52,00
Behandeling Kinderfysiotherapie € 52,00
Behandeling Manuele therapie € 52,00
Toeslag aan huisbehandeling € 18,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€ 42,00
€ 52,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Lange zitting voor complexe zorgvraag € 52,00
Fysiotherapeutisch rapport € 45,00
Gecompliceerde tijdrovende rapporten € 65,00
Instructie ouders van patiënt € 52,00
Telefonische zitting (behandeltarief algemeen) € 42,00
Telefonische zitting (behandeltarief specialisatie) € 52,00
Rol Medical tape € 18,00
Dynaband per meter €   6,00
Fitnesskaart (10x) € 50,00