Tarieven 2021

Per 1 januari 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Fysiotherapie€ 82,50
1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Specialisatie€ 92,50
Alleen Intake en onderzoek (met/ zonder verwijzing)€ 47,50
Behandeling Fysiotherapie€ 35,00
Behandeling Bekkenfysiotherapie€ 45,00
Behandeling Kinderfysiotherapie€ 45,00
Behandeling Manuele therapie€ 45,00
Behandeling Oedeemtherapie€ 45,00
Toeslag aan huisbehandeling€ 15,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€ 30,00
€ 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 55,00
Lange zitting voor complexe zorgvraag€ 45,00
Fysiotherapeutisch rapport€ 35,00
Gecompliceerde tijdrovende rapporten€ 55,00
Instructie ouders van patiënt€ 35,00
Telefonische zitting€ 20,00
Rol Medical tape€ 14,00
Fitnesskaart (10x)€ 42,50
Contact opnemen