Tarieven 2022

Per 1 januari 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Fysiotherapie€ 85,00
1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Specialisatie€ 95,00
Alleen Intake en onderzoek (met/ zonder verwijzing)€ 48,00
Behandeling Fysiotherapie€ 37,00
Behandeling Bekkenfysiotherapie€ 47,00
Behandeling Kinderfysiotherapie€ 47,00
Behandeling Manuele therapie€ 47,00
Toeslag aan huisbehandeling€ 15,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€ 37,00
€ 47,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 60,00
Lange zitting voor complexe zorgvraag€ 47,00
Fysiotherapeutisch rapport€ 40,00
Gecompliceerde tijdrovende rapporten€ 60,00
Instructie ouders van patiënt€ 35,00
Telefonische zitting€ 25,00
Rol Medical tape€ 14,00
Fitnesskaart (10x)€ 45,00
Contact opnemen