Tarieven 2023

Per 1 februari 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars behalve Zorg&Zekerheid contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet, of bij Zorg&Zekerheid voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Fysiotherapie€ 89,00
1e afspraak: Intake, onderzoek en behandeling Specialisatie€ 99,00
Alleen Intake en onderzoek (met/ zonder verwijzing)€ 50,00
Behandeling Fysiotherapie€ 39,00
Behandeling Bekkenfysiotherapie€ 49,00
Behandeling Kinderfysiotherapie€ 49,00
Behandeling Manuele therapie€ 49,00
Toeslag aan huisbehandeling€ 15,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€ 39,00
€ 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 62,00
Lange zitting voor complexe zorgvraag€ 49,00
Fysiotherapeutisch rapport€ 42,00
Gecompliceerde tijdrovende rapporten€ 62,00
Instructie ouders van patiënt€ 49,00
Telefonische zitting (behandeltarief algemeen)€ 39,00
Telefonische zitting (behandeltarief specialisatie)€ 49,00
Rol Medical tape€ 15,00
Fitnesskaart (10x)€ 47,00