Tarieven 2018

Per 1 januari 2018 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, dient u de behandeling direct (contant of met pin) te betalen, waarbij de onderstaande tarieven gehanteerd worden.

 Standaard Fysiotherapie  € 33,00
 Bekkenfysiotherapie  € 45,00
 Kinderfysiotherapie  € 45,00
 Manuele therapie  € 42,00
 Oedeemtherapie  € 45,00
 Screening, intake en onderzoek fysiotherapie  € 45,00
 Intake en onderzoek bij verwijzing fysiotherapie  € 45,00
 Intake/ onderzoek Bekken-, Kinder-,  Oedeemfysiotherapie  € 45,00
 Toeslag aan huisbehandeling  € 12,00
 Telefonische zitting  € 10,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 53,50
 Lange zitting voor complexe zorgvraag  € 45,00
 Eenvoudige korte rapporten  € 30,00
 Gecompliceerde tijdrovende rapporten  € 51,50
 Instructie ouders van patiënt  € 30,00
 Niet nagekomen afspraak algemene fysiotherapie  € 28,50
 Rol Medical tape  € 14,00
 Fitnesskaart (10x)  € 42,50