Samenwerking

Om goede zorg te kunnen leveren is overleg en samenwerking met huisartsen, specialisten of andere zorgverleners belangrijk. Overleg vindt niet plaats zonder toestemming van u als patiënt, of bij kinderen zonder toestemming van de ouders.

Door de nauwe samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners in Medisch Centrum Amsterdam West kan er indien nodig direct overleg plaatsvinden.

Met andere paramedici die in het Medisch Centrum werken, zoals de diëtiste, podotherapeut en logopediste is zonodig contact en overleg.

Ook met specialisten in de regio, zoals kinderartsen in de omliggende ziekenhuizen en gynaecologen en urologen van het Slotervaart Ziekenhuis is goed contact en regelmatig overleg.

En de kinderfysiotherapeut werkt ook nauw samen met:  consultatiebureaus, jeugdartsen, paramedici zoals logopedisten, ergotherapeuten, psychologische dienstverlening zoals orthopedagogen, GZ-psychologen, Bureau jeugdzorg, MEE, MOC ’t Kabouterhuis-West, Verpleegkundig Kinderdagverblijf Zigzag-West.

Daarnaast nemen we deel aan diverse netwerken.