Neurologische aandoeningen2024-03-22T08:59:50+00:00
Neurologische aandoeningen

Onze specialisten

m.duda@fysioslotervaart.nl

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

MAREN

m.duda@fysioslotervaart.nl

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

MAREN

c.dezoeten@fysioslotervaart.nl

Dinsdag t/m vrijdag

CHERIQUE

c.dezoeten@fysioslotervaart.nl

Dinsdag t/m vrijdag

CHERIQUE

Neurologische aandoeningen

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen is erop gericht klachten te behandelen die zijn veroorzaakt door een aandoening van het zenuwstelsel.

Wat zijn neurologische aandoeningen?2021-12-30T16:35:53+00:00

Neurologische aandoeningen zijn ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, het zenuwstelsel of de overgang tussen spier en zenuw. Een aantal voorbeelden: CVA of beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, dwarslaesie, polyneuropathie of een spierziekte.

Wat doet de therapeut bij neurologische aandoeningen?2021-12-30T16:36:23+00:00

Afhankelijk van waar het zenuwstelsel is beschadigd wordt de therapie specifiek op elke patiënt toegepast. Mensen met een neurologische aandoening hebben vaak last van krachtverlies, balansstoornis en gevoelsveranderingen, activiteiten zoals lopen, veilig zitten en transfers zijn moeilijk.

Ook op het gebied van cognitieve functies zoals denken, plannen en herinneren kunnen beperkingen optreden. Veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren zoals huishouden, boodschappen doen, zelfstandig aankleden en douchen lukken niet meer. Daarom is het kerndoel van de behandeling de patiënt te ondersteunen om verloren functies van het dagelijkse leven zo goed mogelijk opnieuw te leren.

Vergoeding bij neurologische aandoeningen

De behandeling van neurologische aandoeningen wordt aan het begin van het traject vergoed uit de aanvullende verzekering. Bij sommige aandoeningen zoals o.a. een CVA (beroerte), Multiple Sclerose of een dwarslaesie worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering langdurig vergoed.

Ga naar de bovenkant