Kinderfysiotherapie2024-04-23T08:22:10+00:00

Onze specialisten

a.lengkeek@fysioslotervaart.nl

Maandag t/m donderdag

ARIËTTE

a.lengkeek@fysioslotervaart.nl

Maandag t/m donderdag

ARIËTTE

f.vanzaal@fysioslotervaart.nl

Dinsdag, woensdag & vrijdag

FEMKE

f.vanzaal@fysioslotervaart.nl

Dinsdag, woensdag & vrijdag

FEMKE

Kinderfysiotherapie

Heeft uw kind klachten met het motorisch functioneren waardoor het niet goed mee kan doen aan dagelijkse activiteiten of sport of meekomen op school?

Dan kan een kinderfysiotherapeut uw kind verder helpen.

Wat is kinderfysiotherapie?2020-12-28T14:24:47+00:00

Een kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen.

Zij hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Veel voorkomende klachten2020-12-28T14:23:22+00:00

Er zijn veel voorbeelden te geven van indicaties en hulpvragen die wij behandelen bij kinderen van 0-18 jaar. Enkelen hiervan staan hieronder beschreven.

  • Baby’s: denk aan baby’s  met motorische ontwikkelingsproblematiek /voorkeurshoudingen
  • Peuters die veel struikelen en vallen of met andere ontwikkelingsproblematiek
  • Peuters die niet tot spraak/taal komen of niet kunnen communiceren. Zij kunnen in aanmerking komen voor de combinatiebehandeling in samenwerking met de logopedist
  • Kinderen met concentratieproblemen, met heel druk gedrag of kinderen die heel prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen in aanmerking komen voor  SI-therapie/ sensorische informatieverwerking
  • Kinderen met autisme en hun zintuiglijke prikkelgevoeligheid
  • Begeleiding van kinderen met kanker om te werken aan conditieopbouw
  • Kinderen met schrijfproblemen
  • Kinderen met ademhalingsproblemen
  • Kinderen met houdingsproblemen

Herken je misschien een hulpvraag bij jezelf? Of herkent u als ouder één van de onderstaande hulpvragen bij uw eigen kind?

Of hebben jullie een hulpvraag die niet in het rijtje staat en vragen jullie je af of deze ook door ons behandeld kan worden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of wij u en uw kind middels kinderfysiotherapie kunnen helpen met jullie hulpvraag.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?2020-12-28T14:22:06+00:00

Kinderen leren bewegen en plezier laten ervaren tijdens het bewegen. Bewegen is leuk, maar voor sommige kinderen is het heel lastig.

Door spelenderwijs moeilijke, spannende en uitdagende spelletjes aan te bieden wordt het kind geholpen om boven zichzelf uit te stijgen.

Een kinderfysiotherapeut kan op precies het juiste niveau aangrijpen. Het kind krijgt een goed gevoel over zichzelf en het zelfvertrouwen groeit.

De ouders, leerkrachten, huisarts, medisch specialist spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven ook informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Vergoeding bij kinderfysiotherapie

18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Daarna komen de behandelingen uit de aanvullende verzekering als u die heeft.

De behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico. U kunt zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze ervaren kinderfysiotherapeuten

Ga naar de bovenkant